Author Archives: Yuri Makassiouk

Ønsker du å gi en gave til menigheten?

“Bring hele tienden inn i lagerhuset, så det kan være mat i mitt hus, sier Herren.” Gaver til menighetens hovedkasse: 3900.34.65083 VIPPS til menighetens hovedkasse:    82999 Gaver til Hjelpesendingene til Ukraina: 3910.64.46826 VIPPS Hjelpesendingene til Ukraina:   551721 Hjertelig takk for all støtte. Gud elsker en glad giver.

Hjelpesendingene til Ukraina

Pinsekirka Sion startet i 2004 opp et barmhjertighetsarbeid som gjelder innsamling og levering av nødhjelp til de fattigste familiene i sørvest Ukraina. Arbeidet  er koblet til et nettverk av mange menigheter i Ukraina, slik at hjelpen blir kanalisert gjennom lokale diakoner der nede. Arbeidet her ledes av pastor Anatolij Babenko i Strumok. I 2011 er dette […]