Misjon

Oppdraget som Jesus gav disiplene var klart – de skulle gå ut i hele verder og forkynne evangeliet for alle folkeslag og gjøre dem til Hans disipler. Som gjenfødte troende, og som en levende menighet, kommer vi heller i dag ikke utenom dette oppdrag og kall. Jesu vilje er den samme, mandatet er gitt til oss som er Hans disipler i dag, og når vi følger dette oppdraget så står Hans ord og løfte fast: Han vil være med oss alle dager inntil verdens ende.

NIGER/MALI
For noen år siden fikk vi i menigheten besøk av misjonær Terje Liverød fra Tønsberg. Sammen med kona, Solfrid, startet han for ca. 12 år siden opp et arbeid blant muslimene i Zinder i Niger. Dette arbeidet er organisert gjennom stiftelsen “World Outreach Mission” (WOM). Etter hvert spredte dette arbeidet seg også til Mali, og til en by som heter Gao. Her ble en gruppe mennesker frelst den første tiden, men da de ikke hadde noe fast tilholdssted ble det etter en tid vanskeligheter. Et eget menighetshus var mer eller mindre påkrevd dersom arbeidet skulle kunne etableres. Det stod et egnet hus til salgs – men ingen hadde penger til dette. På et ledermøte i menigheten vår ble det klart at dette skulle vi som menighet betale fullt og helt, og de 70.000 norske kronene som dette kostet ble sendt fra Menigheten Sion til kjøp av dette bygget. Dette skapte selvfølgelig stor begeistring i flokken, som i ettertid har blitt en voksende menighet med egen bibelskole. Lederskapet i menigheten betrakter derfor Menigheten Sion, Ellingsøy, som sin apostoliske menighet.
Dette arbeidet støttes fast økonomisk fra vår menighet. Se mer om arbeidet: http://www.wom.no

Vær med å be for de som står fremst i linjene ute i fremmede land.